Blogarchief

Derdenbeslag

Het beslag onder derden is het beslag gelegd in handen van een schuldenaar van de beslagene op hetgeen deze aan de beslagene moet betalen of moet afgeven.

Derdengeldenrekening

Een derdengeldenrekening (ook derdenrekening of kwaliteitsrekening genoemd) is een aparte bankrekening die gebruikt wordt om gelden te beheren die toekomen aan derden. Deze gelden worden derdengelden genoemd. Het betreffen gelden die niet bestemd zijn voor de houder van de derdenrekening maar door een derde (cliĆ«nt of wederpartij) worden gestort en tijdelijk worden geparkeerd totdat het …

Lees verder

Dertiende penning

Zakelijk recht dat niet in de wet is geregeld maar dat al een eeuwenoude geschiedenis heeft.