Blogarchief

Referte

conclusie van een partij of verdachte inhoudend dat men geen bezwaren tegen een vordering of verzoek kan aanvoeren en het oordeel daarover aan de beslissende rechter over laat