Blogarchief

Regie zitting

zitting van een rechtbank of gerechtshof ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak

Registergoed

goederen waarvan de overdracht of vestiging ingeschreven dient te worden in daartoe bestemde openbare registers bijvoorbeeld onroerende zaken schepen burgerluchtvaartuigen en aandelen

Regres

Regres halen is het verhaal halen op een derde partij om noodzakelijk gemaakte kosten te betalen. Vaak is het regres halen het (ver)halen van loonschade door de werkgever bij een derde partij die aansprakelijk gehouden mag worden voor het arbeidsongeschikt raken van de werknemer.