Blogarchief

Executeur testamentair

Iemand die belast is met de praktische uitvoerende werkzaamheden die de afwikkeling van een nalatenschap met zich meebrengt.

Executie van een vonnis

Tenuitvoerlegging van een arrest vonnis of beschikking.

Executieveiling

Bij een achterstand in de betaling van de maandelijkse hypotheektermijnen, heeft de bank als hypotheekhouder het recht tot parate executie. Dit houdt inzat een bank de woning zonder tussenkomst van de rechter kan veilen. Dit noemt men executieveiling. Bij een executieveiling is de opbrengst doorgaans lager dan bij een onderhandse verkoop van de woning.

Executoriaal beslag

Handeling van de deurwaarder om bepaalde voorwerpen of gelden aan de macht van de verliezende partij te onttrekken zodat daarmee degene die door de rechter in het gelijk is gesteld zijn voorwerpen terug krijgt of zijn schuld betaald krijgt.

Executoriale titel

Vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt zodat de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen. Een vonnis in executoriale vorm begint altijd met de woorden in naam van de  Koning.

Exequatur

Een exequatur is een generieke benaming voor een rechterlijke verklaring of een rechterlijk verlof om een vonnis van een buitenlandse rechtbank of een arbitraal vonnis ten uitvoer te leggen. Een exequatur verschaft de houder daarmee een executoriale titel, zodat het buitenlandse of arbitrale vonnis lokaal ten uitvoer kan worden gelegd, net zoals een lokaal rechterlijk …

Lees verder