Blogarchief

Eed van belofte

Plechtige verklaring van een getuige op de zitting dat hij de waarheid zal spreken hij is dit verplicht als hij opzettelijk een valse verklaring aflegt maakt hij zich schuldig aan meineed.

Eerste en enige instantie

Procedure zonder de mogelijkheid om in beroep te gaan.

Eerste instantie eerste aanleg

Gerecht waar iemand begint met een procedure, meestal is dat de rechtbank.