Executieveiling

Bij een achterstand in de betaling van de maandelijkse hypotheektermijnen, heeft de bank als hypotheekhouder het recht tot parate executie. Dit houdt inzat een bank de woning zonder tussenkomst van de rechter kan veilen. Dit noemt men executieveiling. Bij een executieveiling is de opbrengst doorgaans lager dan bij een onderhandse verkoop van de woning.