Executoriale titel

Vorm waarin een afschrift van een rechterlijk vonnis is opgemaakt zodat de gerechtsdeurwaarder het vonnis ten uitvoer kan leggen. Een vonnis in executoriale vorm begint altijd met de woorden in naam van de  Koning.