Blogarchief

Substantieringsplicht

de plicht die de eiser heeft om niet alleen de eis maar ook de door de gedaagde partij tegen de eis aangevoerde verweren en de gronden daarvoor in de dagvaarding te vermelden

Surseance van betaling

door de rechter verleende opschorting van betalingsverplichtingen

SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de oudste uitvoerder op het gebied van de sociale zekerheid in Nederland. De SVB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het AOW-pensioen, de Kinderbijslag, de AIO en enkele andere regelingen. Daarnaast verzorgt de SVB een deel van de werkzaamheden van het persoonsgebonden budget (pgb)voor alle klanten, zoals het beheren van de budgetten voor budgethouders en …

Lees verder

SVI

Het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren is er voor alle organisaties die incassoactiviteiten uitvoeren. Dit zijn uiteraard incassobureaus, maar daarnaast ook incassoadvocaten en gerechtsdeurwaarders. Tot slot kunnen ook bedrijven met een eigen interne incasso- of debiteurenafdeling het keurmerk aanvragen. Op die manier kan een opdrachtgever kiezen voor een incassoketen die van a tot z sociaal verantwoord …

Lees verder