Blogarchief

Onteigening

Als de overheid grond of een gebouw nodig heeft voor het algemeen belang, zoals voor de aanleg van een weg, probeert zij deze van de eigenaar te kopen. Zij laat de waarde van de grond, met eventuele gebouwen, taxeren. Op basis van die taxatie wordt een aanbod voor een volledige schadevergoeding gedaan. Bij geen akkoord …

Lees verder

Ontheffing

vermindering of teruggave van belasting of rechten

Ontneming van wederrechtelijke verkregen voordeel

Als iemand (financieel) voordeel heeft behaald uit een strafbaar feit, kan de rechter besluiten dat dit bedrag moet terugbetalen aan de overheid. De rechter legt dat een ‘ontnemingsmaatregel’ op. De gedachte hierachter is dat misdaad niet mag lonen.  

Ontoerekeningsvatbaar

het niet toerekenen van een strafbaar feit aan de dader vanwege zijn psychische toestand

Ontruiming

actie waarbij na toewijzing door een rechter meestal in verband met een huurschuld een gerechtsdeurwaarder kan overgaan de inboedel uit de woning te laten verwijderen

Onttrekking aan het verkeer

De rechter kan de maatregel ‘onttrekking aan het verkeer’ opleggen om gevaarlijke voorwerpen aan het maatschappelijk verkeer te onttrekken. Het in beslag genomen voorwerp wordt dan niet aan de verdachte teruggegeven, maar vernietigd. In de meeste gevallen zal de maatregel onttrekking aan het verkeer worden opgelegd bij wapens en drugs.  

Ontvanger belastingen

ambtenaar belast met het invorderen van belastingen

Onverdeelde boedel

Een onverdeelde boedel is een erfenis die nog niet is verdeeld onder de erfgenamen. Een onverdeelde boedel wordt ook wel onverdeelde nalatenschap genoemd. Totdat de onverdeelde nalatenschap is verdeeld zijn de erfgenamen gezamenlijk eigenaar van de nalatenschap. Een onverdeelde nalatenschap is een bijzondere gemeenschap. De algemene regels van een gemeenschap zijn dus van toepassing.

Opcenten

procentsgewijze verhoging van een oorspronkelijk bedrag

Openbaar exploot

een exploot dat moet worden betekend dat moet worden betekend aan iemand zonder bekende woon of verblijfplaats