Blogarchief

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag (voorheen: ouderlijke macht) is het gezag dat de meerderjarige ouders over het minderjarige kind mogen en moeten uitoefenen.

Ouderlijk vruchtgenot

Het ouderlijk vruchtgenot geeft ouders recht op het inkomen dat hun kind heeft uit zijn eigen bezit. Dat kan bijvoorbeeld de rente over de spaarrekening of een gegeven geldbedrag zijn. Ouders mogen zelf weten wat ze daarmee doen.