Blogarchief

Opcenten

procentsgewijze verhoging van een oorspronkelijk bedrag

Openbaar exploot

een exploot dat moet worden betekend dat moet worden betekend aan iemand zonder bekende woon of verblijfplaats

Openbare registers

door de overheid bijgehouden registers zoals het faillissementsregister en het huwelijksgoederenregister deze zijn door iedereen in te zien

Opposant

procespartij die verzet aantekent na kennisname van een vonnis dat hem aangaat maar dat in zijn afwezigheid is uitgesproken verstekvonnis