Ontneming van wederrechtelijke verkregen voordeel

Als iemand (financieel) voordeel heeft behaald uit een strafbaar feit, kan de rechter besluiten dat dit bedrag moet terugbetalen aan de overheid. De rechter legt dat een ‘ontnemingsmaatregel’ op. De gedachte hierachter is dat misdaad niet mag lonen.