Blogarchief

Overbedeling

Van overbedeling is sprake als bij het verdelen van een boedel (bijvoorbeeld een erfenis of een huwelijksboedel bij scheiding) één rechthebbende een groter deel krijgt toebedeeld dan de ander(en). Bij deze overbedeelde rechthebbende ontstaat van rechtswege een schuld bij de andere rechthebbenden.

Overheidsvordering

een in 2009 geintroduceerde mogelijkheid om belastingschulden te innen het is een vereenvoudigd elektronisch derdenbeslag op de tegoeden van een betaalrekening die een belastingbetaler bij een bank heeft en zelfs op de kredietruimte het beslag heeft geen betrekking op spaarrekeningen of tegoeden op creditcards en wordt niet uitgevoerd wanneer betrokkene in de schuldsanering zit of …

Lees verder