Ondertoezichtstelling

maatregel van de kinderrechter waarbij de ouders voogd worden beperkt in het ouderlijk gezag voogdij en waarbij het toezicht over het kind wordt opgedragen aan een bureau jeugdzorg