Kifid

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is het Nederlandse klachteninstituut waar consumenten terechtkunnen voor klachten over financiële instellingen. Het biedt de consument één loket voor financiële conflicten met financiële instellingen.