In liquidatie

De afwikkeling van de boedel van een failliete onderneming. Het liquideren is de voornaamste taak van de curator: het verzamelen van zoveel mogelijk geld waarmee (een deel van) de vorderingen van de schuldeisers kunnen worden voldaan. Een failliete onderneming blijft bestaan totdat de liquidatie is afgewikkeld. Een rechtspersoon zal dan de aanduiding “in liquidatie” achter zijn bedrijfsnaam moeten voeren om aan te geven dat het bedrijf failliet is.