A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Failliet

Een natuurlijk of rechtspersoon die niet meer in staat is zijn schulden te betalen.