Blogarchief

Incidenteel appel

hoger beroep ingesteld nadat de wederpartij ook al appel heeft ingesteld tegen dezelfde beslissing

incidenteel tussengeschil

voorval in een procedure dat de gewone voortgang van het proces ophoudt