Blogarchief

Incassoregister

Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. Er komt een incassoregister waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden komen er eisen en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving. Dit om te voorkomen dat …

Lees verder

Incidenteel appel

hoger beroep ingesteld nadat de wederpartij ook al appel heeft ingesteld tegen dezelfde beslissing

incidenteel tussengeschil

voorval in een procedure dat de gewone voortgang van het proces ophoudt

Incidentenregister

Financiële instellingen, zoals banken en verzekeraars worden voortdurend geconfronteerd met personen die zo’n instelling schade toebrengen. Bijvoorbeeld mensen die valse salarisstroken of arbeidscontracten overleggen om een hypotheek te kunnen krijgen. Of mensen die valse schadeclaims doen bij een verzekeraar. Daarom nemen dit soort instellingen bepaalde maatregelen. Daartoe zijn ze deels ook verplicht op basis van …

Lees verder