Curator

1 persoon die door de rechtbank wordt aangewezen om op te treden namens iemand die handelingsonbekwaam is onder curatele is gesteld 2 in faillissementen is de curator degene die het vermogen van degene die failliet is gegaan te gelde maakt en verdeelt over de schuldeisers.