Blogarchief

Invorderingskosten

Invorderingskosten buitengerechtelijke incassokosten in euro berekend aan de debiteur als er nog geen dagvaarding is verstuurd.

Invorderingswet 1990

nederlandse wet uitgegeven op 30 mei 1990 waarin de invordering van rijksbelastingen met uitzondering van invoerrechten en accijnzen wordt geregeld