Blogarchief

Ingebrekestelling

verklaring van een schuldeiser tegenover zijn schuldenaar waarin de laatste aansprakelijk wordt gesteld voor het uitblijven van nakoming van een tussen beide partijen aangegane verbintenis