A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Overheidsvordering

een in 2009 geintroduceerde mogelijkheid om belastingschulden te innen het is een vereenvoudigd elektronisch derdenbeslag op de tegoeden van een betaalrekening die een belastingbetaler bij een bank heeft en zelfs op de kredietruimte het beslag heeft geen betrekking op spaarrekeningen of tegoeden op creditcards en wordt niet uitgevoerd wanneer betrokkene in de schuldsanering zit of in staat van faillissement verkeerd