Deurwaarders collectief nederland (DCN)

Onafhankelijke organisatie stichting ten behoeve van belasting en gerechtsdeurwaarders alsmede van invorderingsambtenaren en een ieder welke op enigerlei wijze is betrokken bij het invorderen van belasting schulden.