Blogarchief

Crediteurenakkoord

Bij een crediteurenakkoord biedt de schuldenaar aan al zijn crediteuren aan om een bepaald percentage van de vordering te voldoen. Een crediteurenakkoord is in principe niet meer dan een afspraak tussen de schuldenaar en zijn schuldeisers. Als een of meer schuldeisers niet mee willen werken, komt er dus geen akkoord tot stand.