A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Arbitrage

Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter maar een of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters arbiters een uitspraak doen.

Arrest

Uitspraak van een gerechtshof of de Hoge Raad.

Arrondissement

Rechtsgebied nederland is verdeeld in negentien arrondissementen met elk een rechtbank en een arrondissementsparket.

Arrondissementsparket

Het kantoor van het openbaar ministerie in een arrondissement op het arrondissementsparket werken de officieren van justitie en ondersteunend personeel onder leiding van een hoofdofficier van justitie de parketten zijn gevestigd in dezelfde steden als de rechtbanken.

Artikel 12 gemeente

Een gemeente met een artikel 12-status is een Nederlandse gemeente die onder financiële curatele is gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte financiële situatie. Deze gemeenten krijgen van de rijksoverheid extra geld in ruil voor een streng financieel toezicht. Zo moeten de gemeenten met de artikel 12-status voor grotere uitgaven toestemming aan het rijk vragen. Artikel 12 is het 12e artikel …

Lees verder