Blogarchief

Achterstallige vordering

Vordering welke niet is betaald op de overeengekomen datum en in de overeengekomen valuta.

ACM

De Autoriteit Consument & Markt, opgericht op 01 april 2013, is een Nederlandse onafhankelijke publieke toezichthouder belast met het toezicht op de mededinging (concurrentie) de telecommunicatie en het consumentenrecht.

Actio pauliana

Pauliana is het middel waarmee een schuldeiser kan opkomen tegen een schuldenaar die onverplichte rechtshandelingen verricht met als doel om de betreffende schuldeiser in zijn verhaalsmogelijkheden te benadelen.

Activa

De activa of bezittingen van een rechtssubject bestaan (in termen van het Nederlandse vermogensrecht) uit rechten (zoals eigendom) op zaken en het houderschap van vermogensrechten.