A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Blogarchief

Afdreiging

Beter bekend als chantage. Het is een vorm van afpersing waarbij geen gebruik wordt gemaakt van (dreiging met) geweld. Bij afdreiging wordt iemand bewogen om iets te doen of te laten tegen zijn directe wil door te dreigen met de openbaarmaking van een geheim of gevoelige informatie (smaad).

Affectiewaarde

Gevoelswaarde van iets waarop de eigenaar bijzonder gesteld is, zoals een haarlok of een erfstuk

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, asset management en accountantsorganisaties en verslaggeving. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

Afpersing

Afpersing is een bijzondere vorm van diefstal met geweld en/of bedreigingen. Het onderscheid bestaat erin dat de dader van dit misdrijf de goederen niet wegneemt maar doet afgeven, als gevolg van geweld of bedreiging.