Sans prejudice

Een schikkingsvoorstel dat “sans prejudice” wordt gedaan houdt in dat aan dit voorstel later geen rechten kunnen worden ontleend.