Parket

het kantoor van het openbaar ministerie in de hoofdplaats van een rechtbank arrondissementsparket of van een gerechtshof ressortsparket op de arrondissementsparketten werken de officieren van justitie en ondersteunend personeel onder leiding van een hoofdofficier van justitie op de ressortsparketten werken de advocaten generaal en parketmedewerkers onder leiding van een hoofdadvocaat generaal daarnaast is er in rotterdam een landelijk parket met aan het hoofd een officier van justitie het parket bij de hoge raad der nederlanden onder leiding van de procureur generaal bij de hoge raad maakt geen deel uit van het openbaar ministerie