Blogarchief

Parate executie

het recht om roerende en onroerende goederen van de schuldenaar zonder vonnis aan te tasten

Parket

het kantoor van het openbaar ministerie in de hoofdplaats van een rechtbank arrondissementsparket of van een gerechtshof ressortsparket op de arrondissementsparketten werken de officieren van justitie en ondersteunend personeel onder leiding van een hoofdofficier van justitie op de ressortsparketten werken de advocaten generaal en parketmedewerkers onder leiding van een hoofdadvocaat generaal daarnaast is er in …

Lees verder

Participatiewet

De Participatiewet is erop gericht zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar (bij voorkeur: betaald) werk toe te leiden. De wet voorziet ook in bijstand aan mensen die niet (meer) in staat zijn om zelf volledig in hun levensonderhoud te voorzien. De Participatiewet is ingevoerd op 1 januari 2015 en vervangt de …

Lees verder