Blogarchief

Perceptiekosten

de kosten welke worden gemaakt voor de heffing en invordering van belastingen

Peremptoire termijn

laatste termijn in een procedure waarna geen uitstel meer wordt verleend

Persisteren

volharden bij een eis of stelling de eis onveranderd handhaven ondanks hetgeen de tegenpartij aanvoert

Petitum

Het petitum van een dagvaarding is het gedeelte aan het einde van een dagvaarding waar de eisende partij zijn formele eis(en) formuleert.