Hoge raad

Hoogste rechtscollege in Nederland de hoge raad stelt niet zelf de feiten vast maar bekijkt of het gerechtshof bij zijn beslissing het recht goed heeft toegepast.