A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z

Onderhandse verkoop

Bij een onderhandse verkoop sluiten de koper en de verkoper onderling een akkoord over de verkoop van een onroerend goed.