Onderhandse verkoop

Bij een onderhandse verkoop sluiten de koper en de verkoper onderling een akkoord over de verkoop van een onroerend goed.