Dwingend recht

Dwingend recht zijn wettelijke bepalingen waarvan niet mag worden afgeweken door partijen. Deze regels dienen veelal ter bescherming van een zwakkere partij zoals een huurder, werknemer of consument.