Curatele

Handelingsonbekwaam makende maatregel opgelegd door de rechtbank aan iemand die wegens krankzinnigheid verkwisting of zwakheid van vermogens zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen.