A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Ui Un Uw

Blogarchief

Uitsluitingsclausule

Een uitsluitingsclausule is een voorwaarde (clausule) in een testament of bij een schenking. Iemand die een erfenis nalaat of een schenking doet, bepaalt dat die niet in de gemeenschap van goederen valt van de erfgenaam of de ontvanger van de schenking. Met een uitsluitingsclausule voorkom je dat, wanneer je kind in gemeenschap van goederen trouwt, …

Lees verder

Uitvoerbaar bij voorraad

de mogelijkheid om een uitspraak onmiddellijk uit te voeren hoewel de hoofdzaak of het hoger beroep nog niet is afgedaan het instellen van beroep heeft in dit geval geen opschortende werking