A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Ui Un Uw

UWV

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de werknemersverzekeringen WW, WAO, WIA, de Ziektewet en verder de Wajong, de Toeslagenwet en de WAZ. De werkzaamheden worden gedaan in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.