Blogarchief

Nibud

nationaal instituut voor budgetvoorlichting is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financien van mensen in nederland van huishoudens voornamelijk

Niet ontvankelijk

niet vatbaar voor berechting de niet ontvankelijkheid wordt bepaald door de rechter bijvoorbeeld omdat een zaak te lang heeft gelegen of omdat de termijn waarbinnen het beroep binnen had moeten zijn is overschreden in het strafrecht kan ook het openbaar ministerie niet ontvankelijk zijn als bijvoorbeeld de opsporing en vervolging niet fatsoenlijk zijn verlopen

Niet-ontvankelijk

Een partij in een gerechtelijke procedure (rechtszaak) is niet-ontvankelijk als er niet is voldaan aan de formele vereisten. Het komt dan niet tot een inhoudelijke behandeling van de zaak. Of er sprake is van niet-ontvankelijkheid is ter beoordeling van de rechter.

Nietigverklaring

Oordeel van de rechter dat een vorige uitspraak van een lagere rechter niet geldig is in het strafrecht kan een dagvaarding ook nietig worden verklaard.