Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman is een onafhankelijke en onpartijdige instantie die klachten behandelt over bijna alle overheidsinstanties. Bijvoorbeeld over de trage behandeling van brieven of verzoeken. Of het niet reageren op uitspraken van een verzoek of verkeerde toepassing van wettelijke voorschriften. Benoeming wordt gedaan door de Tweede Kamer voor een periode van zes jaar.                                                                                            De Nationale ombudsman doet onderzoek naar de klachten van burgers. Daarnaast kan hij ook zelf een onderzoek starten. Het gaat om klachten over bijna alle overheidsinstanties, zoals:

  • de ministeries en hun onderdelen;
  • andere instanties (zoals de Sociale Verzekeringsbank en de Dienst Uitvoering Onderwijs DUO);
  • de politie;
  • de waterschappen;
  • de provincies
  • een groot aantal gemeenten.