Blogarchief

Grief

bezwaar dat in hoger beroep wordt aangevoerd

Griffier

persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis

Griffierecht

bedrag dat aan een gerecht moet worden betaald wanneer men een civiele of bestuursrechtszaak start

Grondwet

in de grondwet staan de grondrechten en plichten van burgers en de bevoegdheden van het parlement de ministers en de koningin er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat

Grosse

het afschrift van het vonnis dat de partij die in het gelijk gesteld is ontvangt