Grondwet

in de grondwet staan de grondrechten en plichten van burgers en de bevoegdheden van het parlement de ministers en de koningin er staat in hoe gemeenten en provincies moeten functioneren hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat