Blogarchief

Gedaagde

Degene tegen wie een eis of vordering wordt gericht, tegenpartij van de eiser.

Geïntimeerde

De geïntimeerde is de partij in hoger beroep die in de dagvaarding door de appellant (degene die in hoger beroep gaat) opgeroepen wordt om voor een hoger gerecht te verschijnen.

Geldezel

Geldezel, money mule of katvanger, dit zijn allemaal termen voor mensen die door criminelen geronseld worden om hun betaalpas en pincode af te staan. Daar krijgen ze vaak betaald voor. Je bent een geldezel als je je bankpas en pincode uitleent aan criminelen die je bankrekening gebruiken om gestolen geld weg te sluizen. Geld dat …

Lees verder

Gemachtigde

iemand die als vertegenwoordiger namens een partij optreedt in de procedure bijvoorbeeld een gerechstdeurwaarder

Geopposeerde

tegenpartij in een civiele procedure

Gerecht

rechtsprekende instantie bijvoorbeeld rechtbank gerechtshof hoge raad

Gerechtsdeurwaarder

een bij koninklijk besluit benoemde openbaar ambtenaar die belast is met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten en het verrichten van ontruimingen inbeslagnemingen en executoriale verkopingen een deurwaarder kan ook optreden als proces of rolgemachtigde en rechtsbijstand verlenen

Gerechtsdeurwaarderswet

De Gerechtsdeurwaarderswet regelt het ambt van de gerechtsdeurwaarder, waaronder diens ministerieplicht, de ambtshandelingen en de daaraan verbonden verplichtingen, de opleiding, het toezicht, het tuchtrecht, en de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders met ver- ordenende bevoegdheden.  

Gerechtshof

gerecht dat zaken in hoger beroep behandelt nederland kent vijf gerechtshoven

Gerechtssecretaris

de gerechtssecretaris of juridisch medewerker bereidt ten behoeve van de rechter de zitting voor en maakt aantekeningen van wat er tijdens de zitting wordt besproken bovendien assisteert de gerechtssecretaris de rechter bij het maken van de uitspraak