Blogarchief

Finale kwijting

Definitieve kwijtschelding van het niet afgeloste deel van de vordering restantschuld inclusief rente en kosten door de schuldeiser onder vooraf overeengekomen voorwaarden.