Blogarchief

Finale kwijting

Definitieve kwijtschelding van het niet afgeloste deel van de vordering restantschuld inclusief rente en kosten door de schuldeiser onder vooraf overeengekomen voorwaarden.

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het ministerie van Financiën. Sinds september 1999 is de FIOD samen met de Economische Controledienst (ECD) van het Ministerie van Economische Zaken één dienst, tot 2010 heette de dienst dan ook FIOD-ECD.

Fiscus

De overheidsorganen die met de uitvoering van belastingwetgeving zijn belast.