Blogarchief

Finale kwijting

Definitieve kwijtschelding van het niet afgeloste deel van de vordering restantschuld inclusief rente en kosten door de schuldeiser onder vooraf overeengekomen voorwaarden.

FIOD

Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst van het ministerie van Financien.

Fiscus

De overheidsorganen die met de uitvoering van belastingwetgeving zijn belast.