Blogarchief

Failliet

Een natuurlijk of rechtspersoon die niet meer in staat is zijn schulden te betalen.

Faillissement

Een gerechtelijk beslag en executie van het gehele vermogen van de schuldenaar ten behoeve van zijn gezamenlijke schuldeisers.

Fatale termijn

Een termijn dat per se in acht moet worden genomen op straffe van verlies van recht.