Blogarchief

Persisteren

volharden bij een eis of stelling de eis onveranderd handhaven ondanks hetgeen de tegenpartij aanvoert

Petitum

Het petitum van een dagvaarding is het gedeelte aan het einde van een dagvaarding waar de eisende partij zijn formele eis(en) formuleert.

PGB

Een persoonsgebonden budget (pgb) is in Nederland een geldbedrag waarmee mensen met of zonder beperking hun eigen zorg kunnen inkopen. Het is de tegenhanger van zorgverstrekking in natura.

Plaatsopneming

een bezichtiging door de rechter op de plaats waar de oorzaak van het geschil zichtbaar is of het geschil zich afspeelt in een civiele procedure wordt dit descente genoemd in het strafproces schouw

Plakker

aanplakbiljet inzake aankondiging executoriale openbare verkoop

Pleidooi

mondelinge toelichting op het in het geding ingenomen standpunt

Postdwangbevel

Sinds 1 januari 2004 is het ook mogelijk – en uitgegroeid tot algemeen gebruik – om het dwangbevel met een bevel tot betaling te betekenen door al dan niet aangetekende toezending per post. Dit is geregeld in een wetswijziging (gepubliceerd in Stb. 2003, 527) van de Invorderingswet 1990 die ook van toepassing is op de …

Lees verder

Preferente vordering

vordering die bij voorrang wordt voldaan in geval van executie van een geheel vermogen of een bepaalde zaak

Preparatoir vonnis

tussenvonnis waarbij de rechter partijen vraagt om stukken over te leggen

President

de voorzitter van een rechtbank een gerechtshof en van de hoge raad heet president ook de rechter die een zitting van een rechtbank of hof voorzit wordt president of voorzitter genoemd