Blogarchief

Vlottende activa

activa die reeds in liquide vorm als kas of banktegoeden aanwezig zijn dan wel op korte termijn binnen een jaar hierin zijn om te zetten