Blogarchief

Vrijwaren

Een persoon ergens voor behoeden of tegen beschermen. Vrijwaring kan te maken hebben met de aansprakelijkheid van iemand. Iemand die is gevrijwaard, hoeft geen schadevergoeding te betalen, ook al is hij aansprakelijk.

Vrijwaring

van een ander diens verplichtingen overnemen

Vruchtgebruik

het recht om iemand anders goederen te gebruiken en de vruchten daarvan te trekken alsof men zelf eigenaar daarvan was mits zorgende dat het goed zelf in stand blijft