Blogarchief

Inlichtingencomparitie

het op bevel van de rechter verschijnen van partijen om inlichtingen te geven

Insolventie

staat waarin een persoon of onderneming niet aan zijn financiele verplichtingen kan voldoen gaat soms vooraf aan faillissement

Intellectueel eigendom

Intellectueel eigendomsrecht is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties. Denk aan o.m. muziek, merken, vormgeving, uitvindingen, teksten en foto’s. Onder het IE-recht vallen onder andere het auteursrecht, het merkenrecht, het handelsnaamrecht en het octrooirecht. Deze rechten zijn zowel in Nederlandse als internationale wetgeving vastgelegd.

Invorderingskosten

Invorderingskosten buitengerechtelijke incassokosten in euro berekend aan de debiteur als er nog geen dagvaarding is verstuurd.

Invorderingswet 1990

nederlandse wet uitgegeven op 30 mei 1990 waarin de invordering van rijksbelastingen met uitzondering van invoerrechten en accijnzen wordt geregeld