Invorderingswet 1990

nederlandse wet uitgegeven op 30 mei 1990 waarin de invordering van rijksbelastingen met uitzondering van invoerrechten en accijnzen wordt geregeld